معدن مس سونگون ورزقان

معدن مس سونگون

بكراباد

ادامه....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 13:23  توسط اكبر محرم پور  | 

معرفي معدن مس سونگون

 

طرح مس سونگون با هدف استخراج معدن به روش نوين و توليد كنسانتره مس با عيار 30%،جهت تغذيه صنايع مولد كشور و رسيدن به ارزش افزوده با لاتر انجام مي گيرد.از ديگر دستاورد هاي مهم اين طرح انتقال دانش فني،صرفه جويي ارزي و اشتغال زايي است.

-موقيت جغرافيايي معدن مس سونگون

معدن مس سونگون در شمال غرب ايران،در استان آذر بايجان شرقي ،130 كيلو متري شمال تبريز،75 كيلو متري شمال غرب اهرو30 كيلو متري شمال ورزقان در همسايگي جمهوري هاي آذر بايجان و ارمنستان قرار دارد.

مختصات جغرافيايي منطقه،46درجه و43دقيقه طول شرقي و38درجه و42دقيقه عرض شمالي مي باشد.

كانسار مس سونگون به طور متوسط نسبت به سطح دريا داراي ارتفاع متوسط 2000 متر، حداكثر ارتفاع در كانسار مس سونگون(چراغلو)2700 متر از سطح دريا و عميق ترين ارتفاع1625 متر نسبت به سطح دريا مي باشد.

محدود كننده هاي كانسار مس سونگون شامل: رود خانه سونگون چاي در شرق كانسارورود خانه پخيردر شمال كانسار مي باشد،كه پس از پيوستن به هم در ميان كافه  به رود خانه ايلگينه چاي مي پيوندد كه نهايتا به رود خانه ارس مي ريزد.

راه دسترسي اصلي معدن از طريق جاده آسفالته  تبريز-ورزقان-سونگون وراه دسترسي دوم از طريق جاده تبريز-اهر-ورزقان-سونگون ميسر است.

  - شرايط آب و هوايي منطقه

بخاطر اينكه معدن در منطقه كوهستاني واقع شده است . شاهد زمستانهايي سرد و يخبندان و تابستانهاي معتدل هستيم.

ميانگين حداكثر در جه حرارت در تابستان 33 درجه سانتيگراد و در زمستان 22 - درجه سانتيگراد ثبت شده است . مقدار حداكثر بارندگي در محل حدود 350  ميليمتر در سال مي باشد و مقدار رطوبت نسبي درسال بين 52 تا82 درصد متغيير است ، جهت غالب وزش باد ، جنوب غربي است . اكثر روز هاي بهار و تابستان ، معدن مه آلود ديده ميشود . 

- تاريخچه معدن مس سونگون

سابقه معدنكاري در سونگون به دو قرن پيش (دوره قاجاريه) بر مي گردد.آثار فعاليت هاي قديمي به صورت استخراج زير زميني در امتداد طول رودخانه سونگون در محدوده پرعيار بوده است.بهره برداري از سنگ هاي پرعيارمس تا سال 1351 متناوبا انجام گرفته است.

عمليات اكتشافي با استفاده از روش هاي نوين و وسايل وتجهيزات جديد از سال 1325 شروع وتا سال 1356 ادامه داشته است.در سال 1356 وجود ذخايرمس از نوع پرفيري توسط كارشناسان زمين شناسي كشور محرز گرديد. بطوري كه در سال 1370 طبق عمليات  اكتشافي ، ژئو شيمي و  و ژئو فيزيكي توسط شركت اولنگ و ايتوك ، وجود آنومالي هاي قوي مس وموليبدين قطعي شد . مطالعات امكان پذيري مقدماتي در سال 1370 توسط شركت SNC كانادا و در سال 1374 توسط شركت ايتوك انجام شد.

اولين گمانه كانسار در سال 1368حفر شد و از سال 1368تا سال1371اكتشافات نيمه تفضيلي توسط شركت معدنكاري اولنگ ويك شركت انگليسي با حفر 7 دهنه تونل اكتشافي با سطح مقطع 4 مربع ومتراژ كل 25/2224 متر عمليات اكتشافي را ادامه ونيز گمانه هايي طي سالهاي 1370تا سال 1371در بخش شرقي وشمال شرقي توده كانسار تا اسكارن شمالي 30حلقه گمانه به عمق 3000متر حفر گرديد،تا پارا متر هاي لازم براي تخمين و بر آورد ذخيره،توسط شركت هاي مذبور فراهم شد.

عمليات پيش باطله نيز از سال 1372 توسط شركت ترانشه معدن، آغاز و همزمان با انجام اكتشافات تكميلي وتفضيلي به كمك شركت هاي مشاور پارس اولنگ و شركت Rıo tıntıدر سال1378به پايان رسيد.

-پارامترهاي اكتشافي مس سونگون

1- حجم  كل ذخيره قطعي : 796ميليون تن

2- حجم پيش باطله برداري:105ميليون تن

3- حجم كل باطله برداري : 767 ميليون تن

4- حجم كل ذخيره اكسيد :7/6  ميليون تن

5-حجم مواد قابل استخراج :388ميليون تن

6- طول گمانه هاي حفر شده :60 هزارمتر

7- تعداد تونل هاي اكتشافي : 7 دهنه

8- سطح مقطع تونل ها : 4 متر مربع

 - زمين شناسي كانسار مس سونگون

به طور كلي  كانسار مس  سونگون در زون آتشفشان اروميه-دختر كه بخشي از كمربند متالوژني آلپ-هيماليا، قرار دارد.اين  كانسارپرفيري مونزونيتي است كه در يك  كمربند  تكتونيكي  زون  فرو رانش حاشيه قاره اي به سن ترشياري قرار گرفته است.سطح توده كانسار در شبكه اكتشافات تفضيلي حدود يك كيلومتر مربع مي باشد.اين كانسار از نوع نهشته هاي پرفيري مس بوده ورگچه هاي درهم پر عيار درتوده نيمه عميق مونزونيت پر فيري متمركز شده اند. سنگ هاي درونگير اين توده مونزونيتي را واحد هاي آهكي كرتاسه بالاوسري هاي ولكانيكي آندزيتي-لاتيتي تشكيل داده اند.

درطي فرآيندهاي كاني زايي انواع كانيهاي سولفيدي ،فلزات اصلي واكسيدهابوجودآمده اند.كانيهاي سولفيدي موجودشامل:پيريت،موليبدنيت،گالن،اسفالريت،ماركازيت پيرتيت وسولفيدهاي مس(كالكوپيريت،بورنيت،كالكوسيت وكووليت)مي باشد.فلزات اصلي شامل:طلاونقره واكسيدها شامل:ايلمنيت،روتيل،مگنتيت وگوتيت ميباشد.همانندسايرمعادن پورفيري،سه زون(zone):فروشست(leached)، سوپرژن(supergene)وهيپوژن(hypogene)درمعدن مس سونگون قابل رويت است.

ضخامت زون فروشست ار 20 تا 150 متر در نوسان بوده و زون سوپرژن داراي ضخامت متغيير از صفر تا200 متر مي باشد.ضخامت بخش هيپوژن تا حدود 600 متر برآورد شده است. كه كاني زايي سونگون به دو بخش سوپرژن وهيپوژن محدود مي باشد.

به دليل توپوگرافي شديد وخشن موجود در منطقه و ارتباط تنگاتنگ سطح فوقاني زون سوپرژن با سطح آب زير زميني كمر بالاي زون سوپرژن در منطقه،سطحي بسيار نا هموار دارد. از زون هاي دگر ساني موجود در كانسار سونگون مي توان به زون پتاسيك ، پروپليتيك ،كوارتز،سيريسيت و آرژيليك اشاره نمود. دگر ساني غالب در توده معدني ،كوارتز-سيريسيتي است و بعد از آن آلتراسيون آرژيليتي عمدتا در قسمت هاي بالاي مواد معدني وحواشي توده كانسار مشاهده شده است.

- استخراج معدن مس سونگون

با توجه به مشخصات كانسار و به دليل توليد بالا و لزوم استفاده از ماشين آلات عظيم الجثه استخراج معدن به روش روباز(open_pit)طراحي شده است.

اين روش نسبت به ساير روش هاي استخراج، داراي مزاياي: توليد بالا،ايمني بالا،امكان استخراج مواد معدني با عيار پايين وپايين بودن ضايعات مواد معدني مي باشد.

عمليات حفاري چالها، بارگيري مواد استخراج شده وحمل آنها به دامپ هاي باطله وماده معدني وهمين طور سنگ شكن،توسط شركت هاي پيمانكاري انجام مي شود.پس از حفر چالهاي انفجاري توسط دستگاه هاي حفاري عمليات خرج گذاري وانفجار چالها با استفاده از آنفو،ديناميت،نانل،فتيله كرتكس ،فتيله كند سوز و چاشني معمولي صورت مي پذيرد.

پس از عمليات انفجار چالها،بارگيري مواد استخراج شده توسط شاول ولودرانجام مي گيرد.

بولدوزر و گريدر نيز براي تميز كردن اطراف شاول و سطح پله ها استفاده مي شود.حمل مواد استخراجي نيز توسط دامپتراك هاي 30تا 100 تني انجام مي شود.باطله ها از پله هاي عملياتي به طرف دامپ هاي باطله كه در دره پخير چاي واقعند حمل مي گردند. مواد معدني نيز به سنگ شكن ويا دامپ هاي سولفور واقع در جنوب وشمال معدن حمل مي گردند.

 برای مشاهده پارامترها و شاخص هاي طرح بهره برداري ازمعدن مس سونگون بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر 1389ساعت 21:41  توسط اكبر محرم پور  | 

زمين شناسي وعوامل موثردر چالزني وانفجار

مقدمه

در طرح آتشكاري معادن يا هر نوع كار سنگي ديگر،زمين شناسي ،نقش مهمي دارد زيرا عوامل زمين شناسي ،تعيين كننده كيفيت توده سنگ هستند كه تكتونيك،كاني سازي (مينراليزاسيون)و تاثير آب نقش بسيار مهمي در آن دارد. كيفيت سنگ ها در مناطق مختلف سونگون با يكديگر متفاوت مي باشد . كيفيت سنگ را نمي توان به صورت عدد مطلق بيان كرد .چون عوامل دست اند كار ان بسيار متغييرند.

بنابراين براي تعيين مقدار ونوع مواد منفجره ،آرايش چالها ونوبت انفجار آنها،بايد كيفيت وتنوع توده سنگ را بدست آوريم.

در سنگ هاي صلب وسخت،انفجار ها را بخوبي مي توان كنترل كرد ،حال آنكه در سنگ هاي درزه دار(مثل تراكيت ها واكثر تشكيلات سنگي سونگون)بخشي از انرژي ماده منفجره در ترك وشكاف هاي سنگ مستهلك شده و ار دست مي رود،ضمن اينكه اين انفجار ها هميشه قابل كنترل نيستند خواص انواع سنگ هاي مجزا وساختمان متشكل از اتصال اين سنگ ها ،معمولا ويژگي هاي سنگ و قابليت انفجار سنگ را در هر محل از معدن تعيين مي كنند. خواص قسمت هاي سطحي توده سنگ ،تا حد زيادي به جهت گيري لايه هاي سنگ وسطوح نا پيوستگي آن ، كه ناشي از تغيير شكل و فرسايش است بستگي دارد وويژگي هاي قسمت هاي زيرين از فرايند هايي سرچشمه مي گيرد كه از زمان دگرگوني و تكوين بستر سنگ آغاز ميشوند و بهترين كساني كه مي توانند درباره كيفيت توده سنگ اظهار نظر نمايند،زمين شناسان وچالزنان ماهر هستند. مشخسات كنتاكت سنگ ها ،گسل ها وسطوح لايه بندي وجهت گيري لايه ها وجهت وشيب ساختمان سنگي را زمين شناس تعيين مي كند واين چالزن ماهر است كه وضع موجود بلوك را از نظر حفاري سريتر از هر كسي به دست مي اورد و با بازرسي روتين مشخصات سينه كار يا بلوك هاي سنگي را بدست مي اورد.عوامل زمين شناسي شامل چگالي ومقاومت سنگ، حفره ها ونواحي غير مقاوم،سيستم درزه ها، لايه بندي و ويژگي هايي ازبلوك هاي سنگي كه حاصل فرايند هاي زمان دگرگوني وتكوين بستر سنگ است،مثل كنتاكت سنگ ها وگسل ها وسطوح لايه بندي وجهت گيري جهت وشيب ساختمان سنگي مي باشد كه توضيح مختصري داده مي شود.

که برای دیدن توضیح عوامل زمین شناسی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389ساعت 16:31  توسط اكبر محرم پور  | 

ترابری در معدن مس سونگون

ترابری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1389ساعت 12:37  توسط اكبر محرم پور  | 

حفاری و آتشباری در معدن مس سونگون

حفاری و آتشباری

- انتخاب ماشین آلات و حفاری و آتشباری

با توجه به برنامۀ زمانی تولید تناژ مادۀ معدنی و باطله برداری  برای هر سال به تفکیک فازهای مختلف معلوم گردیده و براساس آن  و پارامترهای طراحی، نوع و تعداد ماشین آلات اصلی مشخص و محاسبه شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 12:55  توسط اكبر محرم پور  | 

کارخانۀ تغلیظ مس سونگون

 

مقدمه

   خردایش بخش مهم وحیاتی درکارخانه های کانه آرایی به شمارمی رود.برای خرد کردن بیشتر محصول به دست آمده درمسیرهای سنگ شکنی ازانواع آسیاها استفاده میشود.آسیاها ممکن است به طریقه خشک یا تر کارکنند که انتخاب آن بستگی به نوع کانه ومراحل بعدی عملیات دارد.به عنوان مثال اکثر کانه های سولفوره به طریقه تر،طی یک یا چند مرحله آسیا می شوند تابه درجه آزادی مناسب برسند.به طور کلی آسیاها از یک بدنه استوانه ای یا استوانه ای –مخروطی شکل تشکیل شده اند که حول محور افقی خود گردش می کنند.جدار داخلی آنها ازجنس مقاومی پوشیده شده است وقسمتی از حجم آنها توسط خرد کننده ای مثل میله های فولادی، گلوله های فولادی،قلوه سنگهایی از جنس مقاوم ویا قطعات درشتی ازخود ماده معدنی پر شده است.سرعت گردش آسیاها به نحوی انتخاب میشود که سرعت نسبی سقوط بار خرد کننده برروی بار ورودی آسیا حداکثر باشد. هرگاه سرعت دوران آسیا از حدی که آنرا سرعت بحرانی می نامند تجاوز کنند،نیروی گریز ازمرکزدر تمام طول مسیر بیشتر از نیروی وزن خواهد بودوبارخرد کننده در تمام مدت گردش دستگاه به جدار داخلی آسیا چسبیده باقی خواهد ماند. ازرایج ترین انواع آسیاها می توان به آسیای میله ی،گلوله ای،قلوه سنگی ،غلطکی،خود شکن ونیمه خود شکن اشاره نمود.

 

v    اطلاعات کلی راجع به کارخانۀ تغلیظ مس سونگون :

کارخانۀ تغلیظ مس سونگون برای دو فاز 6 و 25 ساله طراحی شده است که در فازاول با ظرفیت سالیانه 7 میلیون تن خوراک با عیار 75/0 درصد مس، باید 150 هزار تن کنسانتره مس با عیار 30 درصد تولید نماید. در فاز دوم ، ظرفیت خوراک به 14 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. در فرآیند تغلیظ مس در مجتمع مس سونگون ، سنگ معدن پس از خردایش اولیه در سنگ شکن ژیراتوری، در انبار مواد دانه درشت ذخیره شده و از آنجا با تناژ 900 تن در ساعت وارد کارخانۀ تغلیظ می شود . در کارخانۀ تغلیظ، پس از طی فرآیند خردایش ثانویه در آسیای نیمه خود شکن و آسیاهای گلوله ای اولیه و ثانویه، عملیات پر عیار سازی در سلولهای فلوتاسیون انجام و در نهایت، کنسانتره مس با عیار 30 درصد به عنوان محصول نهایی به انبار کنسانتره ارسال می گردد و باطله نیز پس از آبگیری در تیکنر باطله به سد باطله منتقل می شود.کارخانۀ تغلیظ شامل دو بخش ،صنعتی  و نیمه صنعتی می باشد. بخش نیمه صنعتی به مساحت 2500 متر مربع شامل واحد های آزمایشگاه ، تعمیرگاه، بخش اداری و خدماتی است. بخش صنعتی نیز به مساحت 17 هزارمتر مربع شامل واحدهای سنگ شکن، انتقال مواد، انبار مواد دانه درشت، سالن تغلیظ ( خردایش، فلوتاسیون و آبگیری)، آبگیری باطله و کارخانۀ آهک و مواد شیمیایی می باشد.پارامترهای طراحی کا رخانه  تغلیظ مس سونگون به شرح زیر است :

-  خوراک سالانه در فاز اول : 7 میلیون تن

-  ظرفیت تولید کنسانتره در فاز اول : 150 هزار تن

-  خوراک سالانه در فاز دوم :14 میلیون تن

-  ظرفیت تولید کنسانتره درفاز دوم : 300 هزار تن در سال

-   ظرفیت اسمی کارخانۀ در فاز اول : 900 تن در ساعت جامد خشک

-  دانسیته متوسط خوراک ورودی: 6/2 تن برمتر مکعب

-  عیار کنسانتره :30 درصد

-  درصد بازیابی کلی: 84 درصد

-  تعداد روزهای مفید کاری درسال :330 روز

 

فرایند پر عیارسازی مس درکارخانه تغلیظ مس سونگون را می توان به چهارناحیه ؛ سنگ شکنی وانتقال مواد ،ناحیه خردایش ، ناحیه فلوتاسیون وناحیه آبگیری تقسیم نمود . این نواحی درفصلهای جداگانه به تفصیل مورد ارزیابی قرار می گیرد .

v    ناحیه سنگ شکنی وانتقال مواد کارخانه تغلیظ مس سونگون :

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 23:27  توسط اكبر محرم پور  | 

ناحیه خردایش کارخانه تغلیظ مس سونگون

 

خردایش بخش مهمو حیاتی در کارخانه های کانه آرایی به شمار می رود. برای خرد کردن بیشتر محصول به دست آمده در مسیرهای سنگ شکنی از انواع آسیاها استفاده می شود. آسیاها ممکن است به طریقه خشک یا تر کار کنند که انتخاب آن بستگی به نوع کانه و مراحل بعدی عملیات دارد. به عنوان مثال اکثر کانه های سولفوره به طریقه تر، طی یک یا چند مرحله آسیا می شوند تا به درجه آزادی مناسب برسند. به طور کلی آسیاها از یک بدنه استوانه ای یا استوانه ای-مخروطی شکل تشکیل شده اند که حول محور افقی خود گردش می کند. جدار داخلی آنها از جنس مقاومی پوشیده شده است و قسمتی از حجم آنها توسط بار خرد کننده ای مثل میله های فولادی، گلوله های فولادی، قلوه سنگهایی از جنس مقاوم و یا قطعات درشتی از خود ماده معدنی پر شده است. سرعت گردش آسیاها به نحوی انتخاب می شود که سرعت نسبی سقوط بار خرد کننده بر روی بار ورودی آسیا حداکثر باشد. هرگاه سرعت دوران آسیا از حدی که آن را سرعت بحرانی می نامند تجاوز کند، نیروی گریزاز مرکز در تمام طول مسیر بیشتر از نیروی وزن خواهد بود و بار خرد کننده در تمام مدت گردش دستگاه به جدار داخلی آسیا چسبیده باقی خواهد ماند. از رایج ترین انواع آسیاها می توان به آسیای میله ای، گلوله ای، قلوه سنگی، غلطکی، خودشکن و نیمه خودشکن اشاره نمود.

در کارخانه تغلیظ مس سونگون سنگ معدن پس از شکسته شدن در سنگ شکن، در انبار درشت ذخیره می شود و از آنجا توسط یک نوار نقاله به داخل آسیای نیمه خودشکن (SAG Mill) هدایت می گردد. محصول آسیای نیمه خودشکن در اثر نیروی وزن به داخل دو دستگاه سرند ارتعاشی می ریزد، که یکی از سرندها در خط عملیات بوده و دیگری آماده به کار می باشد. سرریز سرندها توسط یک سیستم انتقال شامل سه دستگاه نوار نقاله به آسیای نیمه خودشکن برگشت داده می شود و ته ریز آن ها به همراه محصول خروجی آسیاهای گلوله ای اولیه و آب اضافه شده به سرند در اثر نیروی وزن به داخل مخزن پمپاژ مربوط به هیدروسیکلون های اولیه می ریزد و از آنجا به هیدروسیکلون های اولیه پمپ می گردد. یک پمپ و یک هیدروسیکلون آماده به کار نیز وجود دارد. سرریز سیکلون های اولیه به سمت سلول های فلوتاسیون رافر هدایت می گردد و ته ریز آن ها جهت خردایش مجدد وارد آسیاهای گلوله ای اولیه می شود. مواد شیمیایی مربوطه به فلوتاسیون شامل کلکتورها، تنظیم کننده ها و شیرآهک به ته ریز سیکلونهای اولیه اضافه می گردد.

 

 آسیای نیمه خودشکن

آسیاهای نیمه خودشکن (SAG Mill) در حقیقت حدفاصل آسیاهای گلوله ای و آسیاهای خودشکن می باشند. در این آسیاها علاوه بر اضافه کردن بار اولیه به عنوان بار خرد کننده، از مقداری گلوله هم جهت بهبود عملیات خردایش استفاده می شود. میزان گلوله اضافه شده به این آسیاها معمولا بین 4 تا 15درصد متغیر است.

آسیاهای نیمه خودشکن می توانند هم به صورت خشک و هم به صورت تر کار کنند و نسبت قطر به طول در آن ها کوچکتر یا مساوی 2 است. نسبت خردایش در این آسیاها بسیار بالا می باشد (متجاوز از 1000) لذا این اسیاها می توانند جانشین 2تا 3 مرحله خردایش شامل مراحل سنگ شکنی و آسیا کردن شوند و حتی در مواردی به عنوان آسیای نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه ابعاد خوراک ورودی در این آسیاها بین 200 تا 400 میلیمتر می باشد.

در کارخانه تغلیظ مس سونگون مواد از زیر انبار درشت توسط 2 دستگاه فیدر ارتعاشی و 2 دستگاه فیدر آپرون (که معمولا از هر کدام یک دستگاه در خط عملیات قرار دارد) و به واسطه نوار 01CV33 وارد آسیای نیمه خودشکن می شوند. مشخصات فیدرها و نوار در فصل قبل آورده شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم شهریور 1389ساعت 14:59  توسط اكبر محرم پور  | 

ناحيه فلوتاسيون كارخانه تغليظ مس سونگون

ناحيه فلوتاسيون كارخانه تغليظ مس سونگون

پر عيار سازي به روش فلوتاسيون بر مبناي اختلاف خاصيت آبراني مواد باارزش و بي ارزش مي باشد. مكانيزم عمليات فلوتاسيون جذب انتخابي بخشي از ماده معدني روي سطح حباب هاي هوا مي باشد . در اين روش از يك محيط شامل سيال و جريان هوا براي ايجاد حباب هاي مناسب استفاده مي شود. در عمليات فلوتاسيون براي آبران كردن مواد از كلكتور و براي پايدار كردن حباب ها از كف ساز استفاده مي شود. مواد شيميايي مصرفي ديگر در فلوتاسيون شامل فعال كننده ها ، باز دارنده ها و تنظيم كننده هاي PH مي باشند.

خوراك ورودي به كارخانه تغليظ مس سونگون پس از خرداش در آسياهاي نيمه خود شكن و آسياهاي گلوله اي اوليه وارد خوشه هاي سيكلون اوليه مي گرد PHپالپ) و كف ساز مورد نياز به محلول اضافه مي گردد. سپس پالپ به داخل 12 عدد سلول فلوتاسيون اوليه (رافر) از نوع RCS130 جريان مي يابد . در اين سلول ها سطح پالپ و همچنين ميزان هوا بصورت اتوماتيك كنترل مي گردد. باطله خروجي از آخرين سلول رافر مستقيما" به تيكنر باطله باطله جريان پيدا مي كند و كنسانتره سلول هاي رافر جهت خردايش مجدد وارد يك مسير بسته سيليكون ثانويه و آسياهاي گلوله اي ثانويه مي شود. ته ريز سيليكون ثانويه جهت خردايش مجدد وارد آسياي ثانويه مي گردد و سرريز آن به سمت 2 سلول فلوتاسيون ششتشوي اوليه (كلينر) كه از نوع ستوني هستند ، جريان مي يابد . باطله ستون هاي كلينر جهت رمق گيري به 4 سلول فلوتاسيون رمق گير (اسكاونجر ) از نوع RCS50 هدايت مي گردد ، كه باطله سلول هاي رمق گير به همراه باطله سلول رافر ، باطله نهايي را تشكيل مي دهد و به سمت تيكنر باطله پمپ مي گردد و كنسانتره سلول هاي رمق گير وارد مخزن آماده سازي قبل از سيليكون ثانويه مي شود. كنسانتره حاصل از 2 ستون كلينر ، جهت ششتشوي مجدد و توليد محصول نهايي به داخل ستون فلوتاسيون ششتشوي ثانويه (كلينر ثانويه ) جريان مي يابد . باطله ستون كلينر ثانويه به داخل مخزن آماده سازي ماقبل ستونهاي كلينر اوليه برگشت داده مي شود. و كنسانتره آن نيز به عنوان كنسانتره نهايي به داخل تيكنر كنسانتره جريان مي يابد.

 اصول و مباني فلوتاسيون

براي انجام فرايند فلوتاسيون پالپي با درصد جامد 25 تا 45 % آماده مي شود . سپس تنظيم كننده هاي PHبه اين پالپ اضافه مي شوند ، پس از رسيدن پالپ به PHمورد نظر ، متفرق كننده ها كه نقش آنها متفرق كردن ذرات نرمه از سطح كاني هاي باارزش است و يا بازدارنده ها كه هدف از بكار گيري آنها آبگير كردن سطح ذرات باطله است ، به پالپ اضافه مي شوند . در انتهاي كلكتور و كف ساز نيز به پالپ اضافه مي شوند . در انتهاي كلكتور و كف ساز نيز به پالپ اضافه مي شوند ، بدين ترتيب سطح ذرات باارزش آبران شده و به حباب هاي هوا مي چسبند و به سطح پالپ منتقل مي شوند و محصول مورد نظر بدست مي آيد.

  برای مشاهده تمام مطالب لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم شهریور 1389ساعت 20:49  توسط اكبر محرم پور  | 

ناحيه آبگيري كارخانه تغليظ مس سونگون

ناحيه آبگيري كارخانه تغليظ مس سونگون

با توجه به اينكه در اغلب عمليات فرآوري مواد معدني از آب براي جدايش كاني ها استفاده مي شود. بنابراين كنسانتره نهايي حاوي مقدار زيادي آب است ، لذا براي بازيابي آب و همچنين توليد محصول با درصد رطوبت معين بايستي عمليات آبگيري (جدا كردن جامد از مايع ) روي كنسانتره حاصله صورت گيرد . از روش هاي معمول آبگيري مي توان به ته نشيني (Sedimentation)،فيلتراسيون(Filtration) و خشك كردن حرارتي (Thermal Drying)اشاره نمود . زماني كه اختلاف بين دانسيته و مايع زياد باشد ، ته نشيني مؤثرترين روش آداب زدايي است . وقتي كه دانسيته جامد و مايع نزديك باشداز فيلتراسيون استفاده مي شودو در مراحل آخر عمليات آب زدايي براي اينكه مقدار رطوبت تا حدود 5 درصد و پايين تر برسد ، از خشك كننده هاي حرارتي استفاده مي شود.

در كارخانه تغليظ مس سونگون كنسانتره نهايي بدست آمده از سلول ششتشوي ثانويه (سلول ستوني) در يك مخزن جمع شده و به داخل تيكنر كنسانتره جريان مي يابد . كنسانتره ورودي به تيكنر داراي 788% آب مي باشد. سر ريز تيكنر به داخل مخزن انتقال بازيافتي منتقل مي شود و ته ريز آن با با 30% آب به داخل مخزن دوغاب ريخته و از آنجا به داخل فيلتر فشاري پمپ مي شود.كيك نهايي بدست آمده از فيلتر فشاري با رطوبت 9 درصدي به انبار كنسانتره منتقل مي شود و آب ششتشو و پالپ اضافي به داخل كنسانتره برگشت داده مي شود.

باطله سلول هاي فلوتاسيون رافر به همراه باطله سلول هاي رمق گير (اسكاونجر) در يك مخزن جمع شده و به داخل تيكنر باطله انتقال مي يابد . سرريزتيكنر باطله به سمت مخازن آب بازيافتي ارسال مي گرددو ته ريز آن به سمت سد باطله پمپ مي شود. باطله ورودي به تيكنر داراي 2/70% آب بوده كه در ته ريز به 50% كاهش مي يابد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 21:6  توسط اكبر محرم پور  | 

عکس هایی از معدن مس سونگون

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور 1389ساعت 17:12  توسط اكبر محرم پور  |